DCM producten en cursussen

De observatiemethode Dementia Care Mapping (DCM) én het veranderingsproces dat daarop volgt maakt de cliënt met dementie gelukkiger. Met DCM geeft u uw medewerkers een instrument in handen waarmee zij leren door de ogen van de cliënt te kijken. Het proces dat daarop volgt biedt medewerkers kennis en reikt handvatten aan. U timmert als zorgorganisatie aan de weg, u kijkt vooruit en verleent kwaliteitszorg. U geeft mensen met dementie een stem.

DCM Nederland staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De DCM cursussen zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V en in het Verpleegkundig Specialistenregister. Kijk onder het kopje Accreditatiepunten naar de details.

 

 

 

CRKBO Keurmerk Kwaliteitsregister V&V Verpleegkundig Specialisten Register