Het ontstaan van DCM

Tom Kitwood www.encrypted-tbn3.gstatic.com

De Britse professor Tom Kitwood is de grondlegger van Dementia Care Mapping (DCM). De natuurwetenschapper en Anglicaanse priester schreef in 1990 publicaties over de psychologische behoeften van mensen met dementie. Hij stond daarmee aan de wieg van de persoonsgerichte zorg.

Respectvol omgaan
Kitwood constateerde dat de cognitieve vermogens van mensen met dementie achteruitgaan, maar dat de emoties in stand blijven. Mensen met dementie zijn heel gevoelig voor hun omgeving en sfeer. Ze willen ook met respect worden behandeld. Te vaak gebeurt het dat er in het bijzijn van mensen met dementie óver hen wordt gesproken, in plaats van mét hen. Er wordt voor mensen gezorgd, terwijl mensen met dementie nog wel degelijk een aantal dingen zelf kunnen. Om als persoon te kunnen blijven bestaan.

Bradford Dementia Group
Kitwood ontwikkelde voor de zorgverleners binnen de psychogeriatrie een methode om de kwaliteit van het dagelijkse leven van mensen met dementie te meten. Dit werd DCM. De eerste editie van deze observatiemethode kwam uit in 1992, het jaar waarin op de universiteit van Bradford de ‘Bradford Dementia Group’ werd opgericht: voor studie, scholing en onderzoek op het gebied van zorg voor mensen met dementie.

Internationale aanpak
Toen Kitwood in 1998 overleed, zette onder andere professor Dawn Brooker zijn belangrijke werk voort. Zij was één van de eerste DCM-trainers in Engeland en beschikte vanuit die rol over de meeste praktijkervaring. Onder leiding van Brooker werd de dementiegroep van Bradford internationaal onder de aandacht gebracht. Met succes. DCM is steeds verder verfijnd en wordt toegepast in ruim twintig landen over de hele wereld. Waaronder Amerika, Australië, Japan, Duitsland en Denemarken.