Wat doet DCM voor mensen met dementie?

Dankzij de methode Dementia Care Mapping (DCM) krijgen mensen met dementie een gelukkiger gevoel. Ze krijgen immers zorg die op hun gewoonten, kunnen en behoeften is afgestemd, op een tempo dat bij hen past. Dat voelt vertrouwd, veilig en liefdevol.

De observatiemethode DCM in de praktijk
Het observeren van mensen met dementie wordt op een onopvallende manier gedaan. De 'mapper' (een observator die is opgeleid in DCM) zit 'als een vlieg aan de muur' in de huiskamer, zes uren lang. De mapper noteert elke vijf minuten wat hij ziet. Wat gebeurt er? Hoe reageert de cliënt daarop? Hoe gaat de aanwezige zorgmedewerker, de partner, familie of mantelzorger met de cliënt om? Waar voelt de cliënt zich prettig bij en waarbij niet?

Bij DCM binnen zorginstellingen duurt de observatieperiode zes uren (verdeeld over 2x drie uur). Observatie in de thuissituatie duurt zolang het zorgmoment van de thuiszorgmedewerker plaatsvindt.

Persoonlijke behoeften staan centraal
De mapper brengt zijn observaties in kaart en kijkt daarbij door de ogen van de cliënt met dementie. Aangegeven wordt hoe de cliënt zich voelt, welk effect het handelen van de zorgmedewerker op de cliënt heeft. Persoonsversterkende en persoonsondermijnende acties zijn daarbij leidend: wat heeft een positief en wat heeft een negatief effect op de cliënt?

DCM houdt medewerkers in de zorg een spiegel voor. Het helpt bij de bewustwording in het omgaan met dementie. Persoonsgerichte zorg is het uitgangspunt van Dementia Care Mapping.

Handvatten voor de toekomst
Alle gegevens worden in een computerprogramma verwerkt tot bruikbare informatie die inzicht geeft in het welbevinden van de cliënt. Ook wordt duidelijk welke rol de omgeving speelt. De resultaten laten verbeterpunten zien. Deze rapportage bespreekt de mapper met het zorgteam en het team maakt vervolgens zelf een actieplan. De mapper geeft ze hierbij ondersteuning die nodig is. Hebben de te nemen acties een positief effect op de cliënt? Bij een volgende observatieronde wordt dit gemeten en besproken.

Dementia Care Mapping is een instrument voor zorgmedewerkers. DCM doet een objectieve, nauwkeurige meting bij alle mensen met dementie. Daaropvolgend loopt een proces wat helpt om de praktijk te verbeteren en te ondersteunen.

Wederzijdse band
Continue verbetering van de kwaliteit van zorg aan mensen met dementie. Daarvoor zorgt DCM: van observeren tot aan het uitvoeren van passende, persoonsgerichte zorg. De methode gaat altijd uit van het persoonlijke perspectief van de persoon met dementie.

Op het moment dat je in de leefwereld van mensen met dementie stapt, werk je als zorgmedewerker prettig samen met je cliënt. Er ontstaat wederzijds respect en plezier.