Actueel Nieuws knop
Iemand met dementie is, net als ieder ander mens, iemand met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Daar verandert niets aan als je zorg en ondersteuning nodig hebt.

In de zorg voor mensen met dementie is het belangrijk om degene waarvoor je zorgt goed te kennen, zodat je precies weet hoe je iemand kunt ondersteunen, passend bij zijn persoonlijke wensen en voorkeuren. Samen met Menske ondersteunt het Trimbos-instituut zorgorganisaties en professionals om persoonsgericht te werken.

Persoonsgerichte zorg: zo werkt het
In deze video zie je - aan de hand van een broodje haring - wat de kracht is van persoonsgericht werken.