aanmelden button
Actueel Nieuws knop
Wil jij zorgmedewerkers helpen om hun zorg aan mensen met dementie te verbeteren? Na de basiscursus DCM ben je in staat om DCM-observaties uit te voeren, te verwerken en terug te koppelen.

De cursus in vogelvlucht
De basiscursus DCM is een intensieve cursus van drie dagen met een vierde terugkomdag. Persoonsgerichte zorg, de DCM-observatiemethode en het proces van DCM staan hierin centraal. Zo leer je met behulp van de theorie en praktische oefeningen het gedrag en het welbevinden van mensen met dementie te observeren en te coderen. Ook kijk je naar de kwaliteit van interacties tussen cliënt en medewerker. De observaties en coderingen leer je toepassen in een proces van ondersteuning en ontwikkeling van zorgmedewerkers. Je leert hoe je de verkregen gegevens verwerkt tot een rapport en hoe je dit terugkoppelt aan zorgprofessionals. Ook krijg je een praktijkopdracht mee.

Wanneer je de basiscursus DCM hebt afgerond, is het belangrijk om je kennis op peil te houden. Dankzij deze update blijf je het maximale uit de DCM-methode halen. De bijscholing is daarnaast een uitstekend moment om met andere mappers in contact te komen en ervaringen te delen.

De bijscholing in vogelvlucht
Tijdens de bijscholing besteed je aandacht aan het voorbereiden van DCM, coderen, analyseren en het schrijven van het rapport. Ook feedback en actieplanning in het mappingproces worden uitvoerig behandeld. Je doet dit aan de hand van een mapping die je in jouw organisatie hebt uitgevoerd. Drie weken voor de bijscholing lever je een mapping aan met 3 uren data van 2 cliënten, inclusief notities en een rapport. Het helpt je om DCM nog eens goed tegen het licht te houden. Wat gaat goed en waar loop je tegenaan? We informeren je verder over de nieuwste ontwikkelingen van DCM. Uiteraard is er voldoende tijd om vragen te stellen vanuit de eigen praktijk.

Heb je de basiscursus DCM succesvol afgerond en ben je op zoek naar verdieping? Bijvoorbeeld voor de supervisie en begeleiding van collega’s? Of om DCM-projecten in jouw organisatie te implementeren? Dan is deze gevorderdencursus een aanrader.

De cursus in vogelvlucht
We bieden deze gevorderdencursus aan in vijf verschillende modules. Je kunt ze allemaal volgen, maar je kunt jezelf ook verdiepen in een specifiek onderwerp. Alle modules zijn erop gericht om het inzicht in en de expertise van de DCM-methode verder te ontwikkelen. Naast een inhoudelijke verdieping op de verschillende onderdelen van het DCM-proces bieden we modules aan over de implementatie en toepassing van DCM in zorgorganisaties. De cursus voor gevorderden bestaat uit de volgende modules:
  • Coderen & Rapporteren
  • Feedback & Actieplanning
  • Persoonsgerichte Zorg & Ethiek
  • Implementatie DCM
  • Onderzoek (deze module is optioneel)

Wil jij thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers helpen om hun zorg aan mensen met dementie te verbeteren? Of wil jij DCM of individueel persoonsniveau kunnen gebruiken ? Na de basiscursus DCM – OT- Individueel ben je in staat om in de thuissituatie van cliënten of op individueel persoonsniveau DCM-observaties uit te voeren, te verwerken en terug te koppelen.

De cursus in vogelvlucht
Deze intensieve cursus duurt drie dagen met een vierde terugkomdag. Persoons-gericht werken, de DCM-observatiemethode en het proces van DCM staan centraal in deze cursus. Zo leer je met behulp van de theorie en praktische oefeningen het gedrag van mensen met dementie observeren en coderen. Ook kijk je naar de kwaliteit van interacties tussen cliënt en medewerker. De observaties en coderingen leer je toepassen in een proces van ondersteuning en ontwikkeling van thuiszorg-medewerkers en mantelzorgers. Je leert hoe je gegevens verwerkt en omzet naar een rapport en hoe je dit terugkoppelt naar thuiszorg en mantelzorgers. Tussen de driedaagse cursus en de terugkomdag ga je aan de slag met een praktijkopdracht.

Ook wanneer je zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder dementie) is Dementia Care Mapping een uitstekende methode om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Na de basiscursus DCM – VG ben je in staat om DCM-observaties uit te voeren, te verwerken en terug te koppelen.

De cursus in vogelvlucht
De basiscursus DCM VG bestaat uit drie cursusdagen, en een terugkomdag.  Je volgt de cursus met deelnemers uit de (ouderen)zorg. In eerste drie cursusdagen staan persoonsgerichte zorg en de DCM-methode met observeren & coderen centraal. Naar wens kun je in een extra dag leren om een cliënt ook individueel op de eigen kamer of appartement in aanwezigheid van een zorgmedewerker te observeren. Je werkt daarnaast met andere coderingen én een aangepaste DCM-cyclus. Uiteraard leer je in deze cursus hoe je observaties en coderingen toepast in een proces van ondersteuning en ontwikkeling van zorgmedewerkers. Je leert hoe je de verkregen gegevens verwerkt tot een rapport en hoe je dit terugkoppelt aan zorgprofessionals. Ook krijg je een praktijkopdracht mee.

Deze upgrade-cursus is geschikt voor ‘mappers’  die de basiscursus Dementia Care Mapping hebben gevolgd en die DCM ook individueel of op het appartement willen gaan gebruiken (in aanwezigheid van een zorgmedewerker). Omdat je al bekend bent met de DCM-observatiemethode en het DCM-proces kun je jezelf in één dag ‘upgraden’ tot DCM VG-OT basisgebruiker.

De cursus in vogelvlucht
In deze cursus leer je hoe je de zorg aan mensen met dementie en oudere mensen met een verstandelijke beperking individueel of op het appartement observeert en evalueert. En hoe je hiermee de kwaliteit van persoonsgerichte zorg aan deze doelgroep kunt verbeteren. DCM Individueel verschilt op een aantal vlakken met het basisproces van DCM . In deze cursus besteed je onder meer aandacht aan het schrijven van een individueel rapport en ga je dieper in op het proces rondom het mappen in deze situatie.