aanmelden button
Actueel Nieuws knop
Wil jij thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers helpen om hun zorg aan mensen met dementie te verbeteren? Of wil jij DCM of individueel persoonsniveau kunnen gebruiken ? Na de basiscursus DCM – OT- Individueel ben je in staat om in de thuissituatie van cliënten of op individueel persoonsniveau DCM-observaties uit te voeren, te verwerken en terug te koppelen.

De cursus in vogelvlucht
Deze intensieve cursus duurt drie dagen met een vierde terugkomdag. Persoons-gericht werken, de DCM-observatiemethode en het proces van DCM staan centraal in deze cursus. Zo leer je met behulp van de theorie en praktische oefeningen het gedrag van mensen met dementie observeren en coderen. Ook kijk je naar de kwaliteit van interacties tussen cliënt en medewerker. De observaties en coderingen leer je toepassen in een proces van ondersteuning en ontwikkeling van thuiszorg-medewerkers en mantelzorgers. Je leert hoe je gegevens verwerkt en omzet naar een rapport en hoe je dit terugkoppelt naar thuiszorg en mantelzorgers. Tussen de driedaagse cursus en de terugkomdag ga je aan de slag met een praktijkopdracht.