aanmelden button
Actueel Nieuws knop
Wil jij zorgmedewerkers helpen om hun zorg aan mensen met dementie te verbeteren? Na de basiscursus DCM ben je in staat om DCM-observaties uit te voeren, te verwerken en terug te koppelen.

De cursus in vogelvlucht
De basiscursus DCM is een intensieve cursus van drie dagen met een vierde terugkomdag. Persoonsgerichte zorg, de DCM-observatiemethode en het proces van DCM staan hierin centraal. Zo leer je met behulp van de theorie en praktische oefeningen het gedrag en het welbevinden van mensen met dementie te observeren en te coderen. Ook kijk je naar de kwaliteit van interacties tussen cliënt en medewerker. De observaties en coderingen leer je toepassen in een proces van ondersteuning en ontwikkeling van zorgmedewerkers. Je leert hoe je de verkregen gegevens verwerkt tot een rapport en hoe je dit terugkoppelt aan zorgprofessionals. Ook krijg je een praktijkopdracht mee.

Combinatie met e-learning
E-learning maakt onderdeel uit van deze cursus. In deze module leer je meer over het omgaan met mensen met dementie en onbegrepen gedrag. Voorafgaand aan de basiscursus volg je deel 1 van de e-learning. In de 8 weken tussenperiode tot aan de terugkomdag, volg je deel 2. Totale duur bedraagt 5 uur.

Terugkomdag
Op de terugkomdag (acht weken na de driedaagse basiscursus) behandelen we de praktijkopdracht. We bespreken jouw ervaringen met DCM. We staan uitgebreid stil bij de feedback en de actieplanning.

Examen
Je rondt de basiscursus af met een officieel examen. Wanneer je slaagt ontvang je het certificaat ‘Basisgebruiker DCM’ van de Universiteit van Bradford.

Kosten
De basiscursus DCM kost € 1.350,- per persoon. Dit is inclusief cursusboeken, koffie, thee en lunch. Diners en overnachtingen zijn niet inbegrepen.

Cursusdata

Eerst volgende basiscursus is op 29 en 30 november en 1 december 2022,met een terugkomdag op 26 januari 2023 ( maximaal aantal deelnemers bereikt)

In 2023 is er basiscursus op 8-9-10 maart met een terugkomdag op 26 april.
De inschrijfdatum sluit op 23 januari 2023.

Locatie basiscursus
Van der Valk BreukelenExtra informatie
In de onderstaande PDF’s vind je meer informatie over deze cursus. Heb je vragen? Mail of bel ons gerust.
- Leaflet basiscursus
- Folder competentieprofiel mapper


Aan de slag met DCM?

Schrijf je nu in voor de Basiscursus DCM


Aanmeldformulier cursussen

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer