aanmelden button
Actueel Nieuws knop
Ook wanneer je zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder dementie) is Dementia Care Mapping een uitstekende methode om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Na de basiscursus DCM – VG ben je in staat om DCM-observaties uit te voeren, te verwerken en terug te koppelen.

De cursus in vogelvlucht
De basiscursus DCM VG bestaat uit drie cursusdagen, en een terugkomdag.  Je volgt de cursus met deelnemers uit de (ouderen)zorg. In eerste drie cursusdagen staan persoonsgerichte zorg en de DCM-methode met observeren & coderen centraal. Naar wens kun je in een extra dag leren om een cliënt ook individueel op de eigen kamer of appartement in aanwezigheid van een zorgmedewerker te observeren. Je werkt daarnaast met andere coderingen én een aangepaste DCM-cyclus. Uiteraard leer je in deze cursus hoe je observaties en coderingen toepast in een proces van ondersteuning en ontwikkeling van zorgmedewerkers. Je leert hoe je de verkregen gegevens verwerkt tot een rapport en hoe je dit terugkoppelt aan zorgprofessionals. Ook krijg je een praktijkopdracht mee.

Deze upgrade-cursus is geschikt voor ‘mappers’  die de basiscursus Dementia Care Mapping hebben gevolgd en die DCM ook individueel of op het appartement willen gaan gebruiken (in aanwezigheid van een zorgmedewerker). Omdat je al bekend bent met de DCM-observatiemethode en het DCM-proces kun je jezelf in één dag ‘upgraden’ tot DCM VG-OT basisgebruiker.

De cursus in vogelvlucht
In deze cursus leer je hoe je de zorg aan mensen met dementie en oudere mensen met een verstandelijke beperking individueel of op het appartement observeert en evalueert. En hoe je hiermee de kwaliteit van persoonsgerichte zorg aan deze doelgroep kunt verbeteren. DCM Individueel verschilt op een aantal vlakken met het basisproces van DCM . In deze cursus besteed je onder meer aandacht aan het schrijven van een individueel rapport en ga je dieper in op het proces rondom het mappen in deze situatie.