aanmelden button
Actueel Nieuws knop
Ook wanneer je zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder dementie) is Dementia Care Mapping een uitstekende methode om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Na de basiscursus DCM – VG ben je in staat om DCM-observaties uit te voeren, te verwerken en terug te koppelen.

De cursus in vogelvlucht
De basiscursus DCM VG bestaat uit drie cursusdagen, een vierde terugkomdag en een vijfde aanvullende cursusdag. De eerste drie dagen volg je de cursus met deelnemers uit de (ouderen)zorg. In eerste drie cursusdagen staan persoonsgerichte zorg en de DCM-methode met observeren & coderen centraal. Eén van de verschillen met de basismethode is dat je als observant een cliënt ook individueel op de eigen kamer of appartement in aanwezigheid van een zorgmedewerker leert observeren. Je werkt daarnaast met andere coderingen én een aangepaste DCM-cyclus. Uiteraard leer je in deze cursus hoe je observaties en coderingen toepast in een proces van ondersteuning en ontwikkeling van zorgmedewerkers. Je leert hoe je de verkregen gegevens verwerkt tot een rapport en hoe je dit terugkoppelt aan zorgprofessionals. Ook krijg je een praktijkopdracht mee.

Combinatie met e-learning
E-learning maakt onderdeel uit van deze cursus. Deze e-module gaat over omgaan met mensen met dementie en met onbegrepen gedrag. Voorafgaand aan de basiscursus volg je deel 1 van de e-learning. In de 8 weken tussenperiode tot aan de terugkomdag, volg je deel 2 van deze e-learning cursus. Totale duur bedraagt 5 uur.

Cursusdata
De eerstvolgende basiscursus wordt in juni  2019 gehouden.
De cursusdata zijn:  11, 12 en 13 juni  2019  met  een terugkomdag op 16 september 2019  en 5e  een aanvullende cursusdag datum in overleg met de deelnemers. 

Locatie:
Het Trimbos Instituut ( Da Costakade 45 Utrecht )

De inschrijftermijn sluit op 1 mei 2019.

De daaropvolgende DCM basiscursus  wordt in november 2019 gehouden.
De cursusdata zijn 18,19,20 november  en een terugkomdag op 22 januari 2020. Een 5e aanvullende cursusdag datum in overleg met de deelnemers.
Kosten:
De kosten voor de vijfdaagse basiscursus bedragen: € 1.500,- per persoon. Dit is inclusief Excelprogramma (1 licentie per organisatie), cursusboeken en overig cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Diner en overnachting zijn niet inbegrepen.
Ook een incompany-cursus behoort tot de mogelijkheden.

Extra informatie
In de onderstaande PDF’s vind je meer informatie over deze cursus. Heb je vragen? Mail of bel ons gerust.


Aan de slag met DCM voor mensen met een verstandelijke beperking?

Schrijf je nu in voor de Basiscursus DCM VG


Aanmeldformulier cursussen

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer