Actueel Nieuws knop
Tom Kitwood, een Britse natuurwetenschapper en priester, is de grondlegger van Dementia Care Mapping.

Met respect
Kitwood ontdekte dat de cognitieve vermogens van mensen met dementie weliswaar achteruitgaan, maar dat hun emoties in stand blijven. Mensen met dementie zijn gevoelig voor omgeving en sfeer. En ze willen met respect behandeld worden.

Observatiemethode
Maar hoe breng je in kaart wat iemand nodig heeft? En hoe stel je vast hoe het werkelijk met iemand gaat? Mensen met dementie kunnen dit zelf lastig aangeven. Kitwood ontwikkelde daarom een methode om de kwaliteit van het dagelijkse leven van mensen met dementie te meten: DCM.

Universiteit van Bradford
De eerste editie van deze objectieve wetenschappelijk onderbouwde observatiemethode kwam uit in 1992. In dit jaar werd aan de universiteit van Bradford de ‘Bradford Dementia Group’ opgericht: voor studie, scholing en onderzoek op het gebied van zorg voor mensen met dementie.

Internationaal
Toen Kitwood in 1998 overleed, zette onder meer professor Dawn Brooker zijn werk voort. Onder leiding van Brooker werd de dementiegroep van Bradford internationaal onder de aandacht gebracht. De methode wordt inmiddels wereldwijd toegepast. Waaronder in Amerika, Australië, Japan, Duitsland en Denemarken.


Meer weten over DCM en onze opleidingen?

Vraag het Aukje Post van Menske