Actueel Nieuws knop
Als DCM-mapper (observant) breng je persoonlijke ervaringen en behoeften van mensen met dementie in kaart. Jouw observaties en bevindingen koppel je terug aan zorgmedewerkers en mantelzorgers. DCM is toepasbaar  in elke zorgsituatie: in een instelling, maar ook bij cliënten thuis.

De observaties
Het observeren van mensen met dementie wordt onopvallend gedaan. Als 'mapper' zit je 'als een vlieg aan de muur' in de huis- of woonkamer. De mapper noteert elke vijf minuten wat hij ziet. Dit doet hij aan de hand van coderingen. Wat gebeurt er? Hoe reageert de cliënt? Hoe gaat de zorgmedewerker, partner, familie of mantelzorger met de cliënt om? Waar voelt de cliënt zich prettig bij en waarbij niet?

Van bevindingen naar acties
Alle coderingen worden in een computerprogramma verwerkt tot bruikbare informatie. De rapportage en de bevindingen bespreekt de mapper met het zorgteam. Dit zorgt voor inzicht en bewustwording. Het team maakt op basis hiervan een actieplan. Bij een volgende observatieronde wordt gemeten welk effect de acties hadden.

Observaties thuis
Dementia Care Mapping is een uitstekend instrument om thuis wonen zo lang en plezierig mogelijk maken. De observaties in de thuissituatie gebeuren grotendeels op dezelfde manier als in een instelling. De 'mapper' observeert zolang het zorgmoment van de thuiszorgmedewerker duurt en gebruikt hiervoor de DCM-coderingen. De observaties worden besproken en bieden medewerkers en mantelzorgers handvatten om de kwaliteit van leven van een cliënt te vergroten.

Extra informatie
In de onderstaande PDF vind je meer informatie. Heb je vragen? Mail of bel ons gerust.
PDF algemene folder DCM


Meer weten over DCM en onze opleidingen?

Vraag het Aukje Post van Menske