Wat is Dementia Care Mapping?

Wat heeft iemand met dementie werkelijk nodig?
Het is voor hem lastig aan te geven. Dementia Care Mapping (DCM) doet je verplaatsen in de persoon met dementie, biedt inzicht in het welbevinden en geeft praktische aanknopingspunten om dit te verbeteren. DCM geeft inzicht in voor de omgeving onbegrepen of moeilijk hanteerbaar gedrag.

Geef mensen met dementie een stem: daar maakt Dementia Care Mapping (DCM) zich sterk voor. De observatiemethode DCM brengt in kaart welke persoonlijke behoeften iemand met dementie heeft en hoe het met hem/haar gaat. Door dit inzicht kan goed worden ingespeeld op de behoeften van de persoon met dementie, wat hem/haar gelukkiger maakt. Én ook hun zorgmedewerker, partner, familie of mantelzorger. Zij krijgen met DCM persoonsgerichte oplossingen en handvatten voor het omgaan met 'onbegrepen en moeilijk hanteerbaar gedrag'.

Proefmapping?
Interesse in een proefmapping? Download dan hieronder de folder 'Proefmaping DCM' en lees wat de voordelen zijn van het doen van een proefmapping en neem vrijblijvend contact met ons op.

Wetenschappelijk onderzoek
Mensen met dementie worden gelukkiger van Dementia Care Mapping (DCM). De gevoelens van angst nemen af, zij zitten beter in hun vel en reageren minder verward. Het zijn de conclusies van veel (internationaal) onderzoek naar de effecten van de methode en het proces van DCM.

Inspectie gebruikt DCM-SOFI
De IGZ gebruikt bij haar bezoeken een toezichtinstrument waar de gevalideerde observatiemethode (SOFI) onderdeel van uitmaakt. Sofi is een onderdeel van de Dementia Care Mapping.